Nästa utställning är i Uppsala på Galleri Mollbrinks. Kungsgatan 65.

10 - 17 november 2018

44 Early warning XX Moll.jpg
18 IMG_9164 kopia.jpg

Att jag kom att ställa ut i juli 2003, redan första året som "konstnär", var en rentillfällighet. En granne hade hört att de mer etablerade svartlögakonstnärinnorna Ulla Andersson och Barbro Ridderlöw skulle ha en sommarutställning i Svartlögas missionshus.  Min granne - Ulla tyckte att jag skulle vara med för "du målar ju så bra". Efter stor tveksamhet gick jag med på att komma med några målningar jag också. Vi kallade vår utställning för "BUS-streck" efter begynnelsebokstäverna i våra namn: Barbro, Ulla och Staffan. Med andra ord en ren sinkadus att jag kom igång med målandet. Det gick bra och alla blev glada och nöjda så vi bestämde oss för en ny utställning året därpå....